Szolgáltatások

 • Klasszikus polgári jog: Adásvételi-, bérleti-, megbízási-,  bizományi, letéti-, kölcsön- és egyéb szerződések szerkesztése, ügyfelek képviselete a szerződések megkötése során. Jogi tanácsadás ügyfelek részére.

  Ügyfelek képviselete a megrendelőkkel, szállítókkal, alvállalkozókkal kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések során.

  Végrendeletek és egyéb öröklési jogi okiratok szerkesztése, képviselet hagyatéki eljárásokban.

 • Ingatlanjog:  ingatlan adásvételi-, bérleti- és egyéb szerződések szerkesztése, ellenjegyzése. Tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használati jogok, szolgalmi jogok, jelzálogjog, elidegenítési-terhelési tilalom stb. ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése, töröltetése. Képviselet a földhivatali eljárásokban.

 • Fizetésképtelenségi jog: felszámoló cégek, adósok, illetve hitelezők képviselete csődeljárásokban, végelszámolásokban, valamint felszámolásokban. Felszámolási kérelmek készítése és benyújtása. Követelések érvényesítése csőd- és felszámolási eljárásban.

 • Polgári perjog és végrehajtási jog: keresetlevelek, előkészítő iratok, fizetési megállapodások elkészítése, fizetési felszólítások készítése, fizetési meghagyások benyújtása. Követelések érvényesítése, ügyfelek képviselet polgári peres-, valamint végrehajtási eljárásokban.

 • Társasági jog:  társasági szerződések, társasházi-, egyesületi-, alapítványi-, erdőbirtokossági- és egyéb létesítő-, valamint módosító okiratok készítése.

 • Cégjog: Gazdasági társaságok legfőbb szervei üléseinek lebonyolításában való közreműködés. Cégek bejegyzési és változás-bejegyzési kérelmeinek elkészítése és benyújtása a cégbírósághoz. Teljes körű képviselet cégeljárásban és törvényességi felügyeleti eljárásban.

 • Büntetőjog: terhelt (gyanúsított, vádlott) büntetőjogi védelme és sértett képviselete a nyomozati szaktól kezdve a büntető bíróság jogerős ítéletéig.

 • Munkajog: munkaszerződések, kollektív szerződések készítése. Teljes körű jogi tanácsadás munkaviszonnyal és egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatban. Munkaügyi perekben való képviselet.